Biografie Henriëtte Prast

Lees meer over Henriëtte Prast

Henriëtte Prast is econoom en sinds 2005 hoogleraar finance aan de Universiteit van Tilburg. Ze is gespecialiseerd in gedragseconomie, pensioen en pensioencommunicatie, duurzaamheid, man/vrouwverschillen in financiële attitudes en gedrag en de rol van beeldpraak in financiële communicatie. 

Henriëtte Prast werkte eerder onder andere als onderzoeker bij de Nederlandsche Bank, was ruim tien jaar columnist bij het Financieele Dagblad, en stond van 2008 tot 2013 in de Volkskrant Top 200 invloedrijkste Nederlanders.

Onderwerpen: gedragseconomie toegepast op duurzaamheid, idem op gezond gedrag, financieel gedrag, pensioencommunicatie. Rantsoenering als instrument om klimaatdoelstellingen te halen. Moral licensing. Predictable surprises en hoe de kans daarop te verkleinen. Beleidsimplicaties gedragseconomie.