Biografie Marco Kroon

Lees meer over Marco Kroon

Een bevlogen lezing over leiderschap, teamwork, veerkracht, kameraadschap, loyaliteit en opereren onder extreme omstandigheden.

Beleef het spannende, ontroerende, humoris sche, indringende en indrukwekkende waargebeurde relaas van de hoogst gedecoreerde Nederlandse militair. 

De toehoorders zitten op het puntje van hun stoel...

Doodse s5lte in de zaal. De toehoorders zi;en op het puntje van hun stoel. Marco Kroon spreekt vol passie over zijn gevaarlijke 5jd in Afghanistan als commandant van een Nederlandse Special Force team. Het publiek wordt automa5sch meegezogen in zijn authen5eke betoog en hangt aan zijn lippen. Instemmend knikkend beamen ze zijn statements over leiderschap. Marco Kroon hee8 een unieke visie op leiding geven waarbij hij de zorg voor zijn mensen en team hoog in het vaandel hee8 staan.

Bevlogen neemt hij het publiek mee in zijn herbeleving van een extreem gevaarlijke missie in Uruzgan. Een confronta5e met een vijandelijke overmacht. Omsingeld en bijna overlopen. Het lijkt een verloren zaak voor de commando’s. Zelfs in deze extreme om- standigheden toont Marco Kroon zijn unieke leiderschapskwaliteiten.

Marco Kroon laat u zien dat leiderschap zonder teamwork, kameraadschap en loyaliteit zinloos is. Niet alleen in oorlogsomstandigheden maar ook zeker in vredessitua5es.

Het is gebleken dat managers en leiders binnen bedrijfsleven en andere organisa5es enorm kunnen profiteren van een militaire visie op leiderschap. Natuurlijk zijn er ver- schillen. Maar leiderschap is nu eenmaal mensenwerk. Evalua5es met publiek en CEO’s tonen aan dat men naast de aangedragen “lessons learned” ook zelfstandig talloze bruikbare paralellen binnen het eigen vakgebied hee8 herkend.

Niet voor niets is zijn eerste boek ’Leiderschap onder vuur’ inmiddels een bestseller die wordt gebruikt als lesmateriaal bij militaire en civiele onderwijsinstellingen.

Na de lezing is het al5jd even doods5l. Ontzag en respect. Maar na de humoris5sche toegi8 volgt een langdurig en klaterend applaus en verlaat men met een glimlach de zaal.

Een belevenis. Anders dan andere. Onvergetelijk. Een must voor elke junior en senior leider! 

Marco Kroon

  • Ridder in de Militaire Willems-Orde, Ridder 4e klasse (bij Koninklijk Besluit van 8 december 2008)