Biografie Mathieu Weggeman

Lees meer over Mathieu Weggeman

Prof. Dr.ir. M.C.D.P. Weggeman (Eindhoven, 1953) is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit in Eindhoven. ( www.tue.nl).

Hij heeft als focus voor zijn werk gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leiding geven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie in teams en organisaties en de werkwijzen van de netwerkgeneratie.

Samen met zijn promovendi verricht hij onder meer onderzoek naar flow en team flow bij professionals, naar de motieven die professionals hebben om kennis te creëren en te delen, naar de kenmerken van het (pré) fuzzy front end van innovatieprocessen, naar de rol van lef, humor en kunst in organisaties en naar de invloed van esthetiek van werkprocessen op de affectieve binding van professionals en in het verlengde daarvan op de kennisproductiviteit van de organisatie.

Naast zijn werkzaamheden aan de tue voert Mathieu Weggeman een eigen adviespraktijk als adviseur. In die praktijk houdt hij zich ondermeer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, het faciliteren van een innovatievriendelijke samenwerkingscultuur, de conditionering van context-afhankelijke zelfsturing, het - al dan niet - leidinggeven aan professionals en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.

Mathieu Weggeman

  • Hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit in Eindhoven
  • Auteur van o.a. 'Kennismanagement: De Praktijk' en 'Leiding gevan aan professionals? Niet doen!'
  • Oeuvreprijs 2001 van de Orde van Organisatiedeskundigen
  • In 2005 in de top-10 van meest invloedrijke Nederlandse adviseurs