Biografie Paul Schnabel

Lees meer over Paul Schnabel

Paul Schnabel, geboren op 17 juli 1948 te Bergen op Zoom, is volgens de Volkskrant een van de tien meest invloedrijke personen in Nederland.

Hij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht en bekleedt tal van nevenfuncties, onder meer is hij lid van de Raad van Commissarisen van Shell Nederland, bestuurslid van het Oranjefonds, de Stichting Praemium Erasmianum, voorzitter van het bestuur van het Duitsland Instituut, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en het Museum Bredius.

Ook is hij columist voor Het Financieele Dagblad en het NRC Handelsblad, auteur van meerdere boeken en meer dan 300 artikelen, adviezen, onderzoeksrapporten en boekbesprekingen.

Paul Schnabel