Spreker Steven van Eijck - Foto: (c) Hans Stakelbeek

Steven van Eijck

Ondernemer, oud staatssecretaris van Financien en bestuursvoorzitter van de RAI Vereniging.

Onderwerpen & Thema's

    Klik om andere verwante sprekers te ontdekken.

Talen

Categorieën

Inzetbaarheid

  • Spreker

Beschikbaar voor

  • Lezingen
  • Lezingen op maat

Tarief categorie spreker

Op aanvraag

Om Steven van Eijck te boeken als spreker voor jouw evenement, bel 0321 - 317 121 of boek online.

Keynote spreker

Steven van Eijck boeken als spreker

Ondernemer, oud staatssecretaris van Financien en bestuursvoorzitter van de RAI Vereniging.

Beschikbaarheid aanvragen

Gespreksonderwerpen Steven van Eijck

Steven van Eijck verzorgt als spreker lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Onderstaand een overzicht van inspirerende lezingen over verschillende onderwerpen. Op zoek naar een specifieke lezing? Steven van Eijck kan ook een lezing op maat verzorgen.

Biografie dr. Steven van Eijck

Lees meer over Spreker dr. Steven van Eijck

Dr. Steven van Eijck, geboren op 4 augustus 1959, is oud staatssecretaris van Financiën en bestuursvoorzitter de RAI Vereniging.

Opleiding

Na het behalen van diploma’s Havo en Atheneum-B studeerde hij economie met als specialisatie fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal examen 1988). Hij volgde in 1991 aan dezelfde universiteit de postdoctorale opleiding Europese fiscale studies. Op 8 maart 2005 promoveerde hij bij prof. Dr. L.G.M. Stevens op het proefschrift ‘Het vermogen te dragen’. 

Onderwijzer en wetenschapper

Van 1985 tot 1997 was Steven van Eijck aan de hogeschool voor economische studies docent algemene economie, bedrijfseconomie, bankleer en fiscale economie en vanaf 1988 tevens vakgroepvoorzitter fiscale economie en bankleer.

Vanaf 1988 was hij ook verbonden aan de Erasmus universiteit Rotterdam, tot 1990 als wetenschappelijk docent belastingrecht aan de Juridische faculteit, als universitair docent fiscale economie aan de economische faculteit en onderwijscoördinator van het fiscaal economisch instituut; tot 2002 was hij er adjunct-directeur capaciteitsgroep fiscale economie en recht, adjunct-directeur opleiding fiscale economie, wetenschappelijk hoofddocent fiscale economie en financiële planning en directeur van het Erasmus instituut voor financiële planning. In 1999 werd hij uitgeroepen tot beste docent van de economische faculteit van de Erasmus universiteit. Hij was tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de open universiteit Nederland. Steven van Eijck zat in tal van redacties en van zijn hand verschenen enkele honderden publicaties, waaronder (studie)boeken, artikelen en columns.

Ondernemer

Al tijdens zijn studie richtte Steven van Eijck zijn eerste onderneming op. Steven is thans als directeur (grootaandeelhouder) betrokken bij wijninkoperij Importanza BV(anno 1972, 100%), Instituut voor Financiële Kennisontwikkeling BV (1996, 66%), Binnenhof.TV BV (2011, 50%) en App Academy BV (2012, 51%).

Ongebonden politicus

Op 22 juli 2002 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Financiën in het Kabinet-Balkenende I. Aansluitend benoemde het Kabinet-Balkenende II hem tot commissaris jeugd- en jongerenbeleid en werd hij eindverantwoordelijk voor operatie jong. Dit interdepartementale samenwerkingsverband (vws, bzk, oc&w, justitie, sozaw, vrom en financiën) stond voor een sterk en resultaatgericht jeugdbeleid. Afsluitend bracht Steven van Eijck in 2006/2007 een viertal sturingsadviezen uit (‘Koersen op het kind’, ‘Kompas voor het nieuwe kabinet’, ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ en ‘Groeistuipen in het speciaal onderwijs’) met 127 aanbevelingen. Het overgrote deel van de aanbevelingen is overgenomen door het Kabinet-Balkenende III. Augustus 2008 werd Steven van Eijck door de Commissaris van de Koningin in Utrecht aangezocht als informateur om de daar ontstane provinciale bestuurscrisis te doorbreken. Twee weken later nam het fractievoorzitters convent met grote meerderheid zijn advies over voor de vorming van een werkbare stabiele coalitie die op een meerderheid in Provinciale Staten kon steunen. De Ministerraad heeft op 7 november 2008 ingestemd met de voordracht tot benoeming door de Koningin van Steven van Eijck als voorzitter van het adviescollege toetsing administratieve lasten. De adviezen aan regering en Staten-Generaal betreffen met name het beleid van het kabinet om de regeldruk terug te brengen. Dit beleid wordt gecoördineerd door een ministeriële stuurgroep onder leiding van minister-president Rutte. Zijn termijn eindigde op juni 2011. 

Rotterdammer

Steven van Eijck is bij de oprichting in 2004 (en tot 1 oktober 2007) door het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders benoemd tot voorzitter van de economic development board Rotterdam (EDBR). Hij was ook vice-voorzitter van de international advisory board (IAB) (vz dr. h.c. R.F.M. Lubbers), de internationale denktank. Hij is door de burgemeester van Rotterdam onderscheiden met de Wolfert van Borselen penning voor zijn bewezen diensten. Per 1oktober 2007 is hij benoemd tot kwartiermaker en later voorzitter van de raad van bestuur van de stichting Rotterdam European youth capital. Deze stichting kreeg van het college van burgemeester en wethouders de opdracht om Rotterdam als eerste jongerenhoofdstad van Europa in 2009 op de kaart te zetten. De Europese Commissie verleende via Eurocommissaris Jan Figel het patronaat aan dit initiatief. Inmiddels is dit initiatief in Europa duurzaam verankerd en wordt elk jaar een Europese Jongerenhoofdstad gekozen (inmiddels 6). Steven van Eijck is thans voorzitter van de alumni vereniging van de EDBR (inclusief Young EDBR en IAB).

Financiële dienstverleningssector

Steven van Eijck was van 1996 tot 2002 voorzitter van het bestuur van de academie voor financiële planning en chairman of the board of directors van de European financial planning association. Oktober 2010 werd hij benoemd tot voorzitter van de raad van advies van het Nederlands instituut voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf (NIBE-SVV) en een jaar later tot voorzitter van de Executive Academy van NIBE-SVV. Tevens is hij lid van de advisory council European banking & financial services training association (2011). 

(Medische) zorgsector

Sinds 1 mei 2006 (tot 23 juni 2014) is Steven van Eijck voorzitter van de landelijke huisartsen vereniging en tevens lid van het federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst. Op 22 juni 2012 sloten minister Schippers en Steven van Eijck het Convenant Huisartsenakkoord 2012 - 2013. Ook is Steven oprichter en voorzitter van de verenigde eerstelijns organisaties, hierin zitten de koepelorganisaties van de thuiszorginstellingen, wijkverpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, psychologen en apothekers. Op 16 juli 2013 ondertekenden minister Schippers en Steven van Eijck het eerstelijnsconvenant 2014 - 2017.

Filantropie

Steven van Eijck is voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Op 21 juni 2011 hebben minister president Mark Rutte en Steven van Eijck een convenant getekend “ruimte voor geven” voor een structurele samenwerking tussen de regering en de filantropische sector. De SBF is de overkoepelende organisatie van de VFI (goede doelen), FIN (vermogensfondsen), IF (instituut fondsenwerving) en het CIO (de kerken). September 2012 ondertekende de staatssecretarissen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Financiën en de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie de gezamenlijke ‘Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector’. Op 4 april 2014 tekenen regering (oa minister president Mark Rutte) en sector filantropie (oa Steven van Eijck) een tweede convenant.

Overige huidige (maatschappelijke) functies

Bezoldigd:

Steven van Eijck was gedurende 10 jaar columnist bij het algemeen dagblad (hij schreef ook met regelmaat columns voor Volkskrant, Elsevier, het Financiële Dagblad en De Dokter). In juli 2008 werd Steven van Eijck door Minister Verburg geïnstalleerd in de task force financiering landschap Nederland (vz. dr A.H.G. Rinnooy Kan). Minister van Middelkoop benoemde hem in juni 2010 tot lid van de visitatiecommissie wijkenaanpak (vz drs W.J. Deetman). Minister Kamp vroeg hem (samen met Annemarie Jorritsma en Wim van der Donk) in 2011 een advies uit te brengen over de toekomst van de product- en bedrijfsschappen. Per 1 februari 2013 is Steven van Eijck benoemd tot commissaris (voorzitter) Publiek Belang bij Ernst & Young accountants.

Onbezoldigd:

Steven van Eijck is lid van bestuur, advies- en toezichtsraden: Koninklijke Nederlandse Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (2013), curatorium van de rijksacademie voor financiën en economie (2007), commissie van beroep NL kabel (vz) (2008) en Kennissenclub Rotterdam (2010). Hij is lid van het bestuur van het belasting- en douane museum (2007) in Rotterdam en voorzitter van de grote financiën prijs van het Ministerie van Financiën (2007). Hij adviseert vele maatschappelijke instellingen en organisaties, waarvoor hij tevens publieke optredens verzorgd als spreker of dagvoorzitter.

Steven van Eijck was penningmeester van de Lambertusparochie en bestuurslid van de studentenparochie Catherina van Alexandrië en is in 2003 benoemd tot lid van de raad voor economische aangelegenheden van het bisdom Rotterdam. Kardinaal Simonis benoemde hem per 1 mei 2004 namens de Nederlandse bisschoppenconferentie tot lid van de commissie voor overleg met de overheid. Op 1 november 2008 is Steven van Eijck door Z.H. Em. John Patrick Kardinaal Foley tot ridder geslagen in de pauselijke ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem.

Overige passies:

Er gaat vrijwel geen dag voorbij of Steven geniet van muziek (zowel klassiek als modern). Zelf speelde hij viool en gitaar. Samen met Paul Mayer bracht hij de CD Financiële Planning uit (gezongen door Esther Hart). In zijn vrije tijd geniet hij samen met zijn vrouw en drie dochters tijdens (verre) reizen van cultuur en natuur.  


Deel deze pagina

Aanbevelingen voor Steven van Eijck

Ontdek de feedback van onze opdrachtgevers over de lezingen en presentaties van Steven van Eijck. Lees de enthousiaste reacties.

Steven van Eijck inhuren als spreker voor jouw evenement

Informatie aanvragen

Vrijblijvende informatie aanvragen over dr. Steven van Eijck.

Ontvang gratis en vrijblijvend informatie van spreker dr. Steven van Eijck via Het Sprekersburo. Wil je Steven van Eijck inhuren voor jouw evenement of bijeenkomst?
Wil je een vrijblijvende offerte met tarief ontvangen dan hebben wij meer informatie nodig. Neem dan contact met ons op via het offerte formulier.

Wil je meer weten? Stel dan hier jouw vraag!

Wil je meer weten over boekingen of een prijsopgave ontvangen? Gebruik dan het onderstaande formulier. Vergeet niet om je gegevens correct in te vullen, zodat we je goed kunnen informeren over je vraag.

Velden met een * zijn verplicht.

Zo werkt het boeken van Steven van Eijck

Het boeken van Steven van Eijck is heel eenvoudig. Ontdek hoe onze werkwijze en advies in jouw voordeel kunnen werken.

Onze werkwijze

1. Contact
Neem contact op met Het Sprekersburo. Doe een aanvraag via het boekingsformulier of bel 0321-317 121.

2. Oriëntatie
Samen bespreken we jouw wensen en de mogelijkheden die Steven van Eijck heeft. Wij sturen vervolgens een offerte en zullen een vrijblijvende optie in de agenda van Steven van Eijck plaatsen.

3. Keuze
Als de datum, tijd, locatie, het globale onderwerp en prijs zijn afgesproken, zullen we een overeenkomst opstellen. Hiervoor sturen wij ons boekingsformulier met de benodigde gegevens voor de overeenkomst.

4. Overeenkomst
Ter bevestiging sturen wij de overeenkomst inclusief technische rider, persfoto en alle benodigde informatie voor de lezing van Steven van Eijck.

5. Briefingsformulier
Ook ontvang je een briefingsformulier met enkele vragen die Steven van Eijck helpen om zich voor te bereiden op jullie voorbespreking.

6. Voorbespreking
Tijdens een telefonische voorbespreking neemt Steven van Eijck de belangrijkste inhoudelijk punten door. Het doel is om een lezing te creeëren waar zowel de opdrachtgever als de deelnemers echt iets aan hebben.

7. Laatste check
In de dagen voorafgaand aan de lezing nemen wij contact met je op om de laatste details af te stemmen.

8. Presentatie
Ruim voor aanvang van de lezing zal Steven van Eijck aanwezig zijn op locatie. Aan het einde van de lezing is er nog ruimte om enkele vragen van het publiek te beantwoorden.

9. Follow-up & evaluatie
Enkele dagen na de lezing zullen we contact met jullie opnemen om de bijdrage van Steven van Eijck te evalueren.

Veelgestelde vragen

Wij zijn van helderheid vooraf, en jij hoogstwaarschijnlijk ook. Daarom hebben we deze veelgestelde vragen samengesteld om zoveel mogelijk vragen vooraf te beantwoorden. Heb je toch nog meer vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voor boekingen kun je contact opnemen met één van onze medewerkers. Direct telefonisch contact op 0321 - 317 121 of via onze chat.
Mailen kan natuurlijk ook, mail naar: info@hetsprekersburo.nl.

Na het bevestigen van een boeking, plannen we een telefonische (online) voorbespreking in. Tijdens deze inhoudelijke sessie bespreek je met Steven van Eijck het evenement, de doelgroep, de lezing en eventuele specifieke wensen.

Het tarief voor een inspirerende lezing van Steven van Eijck is op aanvraag, en afhankelijk van een aantal factoren. Zoals duur van de lezing, de voertaal, het programma en de doelgroep. Benieuwd naar de kosten? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Steven van Eijck spreekt over verschillende onderwerpen en themas. Neem gerust contact op voor meer informatie en mogelijkheden.

Indien de agenda het toelaat, kunnen we een vrijblijvende optie van 14 dagen plaatsen. We ontvangen graag informatie over de gewenste tijden en locatie, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Binnen deze periode van twee weken horen we graag of de boeking doorgang vindt of dat er behoefte is aan een verlenging van de optie.

Andere sprekers

Wellicht dat één van deze sprekers ook interessant zijn.

Hans Kazan

Hans Kazan

Hans Kazan is een rasentertainer die u met inspirerende verhalen en magische trucs tot op het bot motiveert.

Bernard Hammelburg

Bernard Hammelburg

Hij is buitenlandcommentator en host bij BNR Nieuwsradio. Zijn lezingen gaan over binnen- en buitenlandse politiek, Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Jeroen Renes

Jeroen Renes

Opzoek naar andere sprekers?

Overzicht alle sprekers

Waarom Het Sprekersburo?

Er komen waarschijnlijk allemaal vragen bij je op, zodra je een spreker wilt boeken voor je volgende evenement. Ontdek de acht redenen waarom je een spreker boekt, bij Het Sprekersburo.

Ruim 20 jaar ervaring

We draaien al even mee en nog steeds met veel plezier en liefde voor ons vak.

Breed aanbod aan sprekers

Wij hebben een breed aanbod van sprekers in verschillende categorieën en over verschillende onderwerpen. Staat de gewenste spreker er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Persoonlijk contact

Tijdens de voorbespreking heb je persoonlijk contact met Steven van Eijck.

Persoonlijke benadering

Bij Het Sprekersburo vind je een persoonlijke benadering, gecombineerd met de ervaring en de kennis.

Flexibel, snel en service gericht

Daar staat Het Sprekersburo voor!

Offerte binnen 1 werkdag

Wij maken binnen 1 werkdag de beste offerte op maat en met de scherpste prijs.

Eerlijke prijzen

Onze offerte is gratis en geheel vrijblijvend volgens marktconforme prijzen.

Inspirerende sprekers

Door jarenlange ervaring kunnen wij een adviserende partner zijn.